Chef för Strategiska Partnerskap & Sponsring

Mats Nilsson

076 – 942 13 96
strategicpartner@ths.kth.se

Mats Nilsson

strategicpartner@ths.kth.se