Chef för utbildningsinflytande

Katarina Lindmark

070 – 087 71 97
utbildning@ths.kth.se