Information gällande demonstrationerna på campus 29 maj

Kära medlemmar,


Kopplat till demonstrationerna och de efterföljande händelserna som skedde i onsdags, den 29:e maj vill vi uttrycka solidaritet med de som upplevde sig otrygga eller felaktigt illa behandlade och de som blev störda i sina studier. Polisen ska följa de regler som finns och oproportionerligt användande av våld från polis får självklart inte ske under några omständigheter. Vid användandet av djur ska polisen hålla dem under noggrann kontroll.


Alla har rätt att uttrycka sina åsikter. För THS är det viktigt att man ska kunna uttrycka sina åsikter utan att känna sig otrygg eller orolig för att det kommer påverka ens studier på KTH. Samtidigt så är det viktigt att tänka på sina medmänniskor, i detta fall andra studenter, som kanske sitter och pluggar eller skriver tentamen som kan vara avgörande för ens framtid. Det är viktigt för THS att alla studenter vid KTH ska känna sig säkra och trygga på campus, det gäller vare sig om man studerar, skriver tenta eller uttrycker sina åsikter.


Ett av THS huvudsakliga ändamål är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid KTH. Därför är det av yttersta vikt för oss att alla studenter vid KTH ska ha möjlighet att skriva tenta och enomföra andra former av examination utan störande moment.


Vi kommer fortsätta arbeta med KTH för att säkra en trygg studiemiljö, att utbildning ska kunna genomföras utan yttre störningar samt att säkerställa att grundlagsskyddade rättigheter, såsom rätten att kunna yttra sig, inte påverkar ens studier på KTH.


I samband med dessa händelser har det även spridits desinformation via sociala medier. Vi vill uppmuntra alla att vara källkritiska mot det som man läser på internet och att tänka igenom en extra gång innan man väljer att dela inlägg och länkar. Försök alltid att ta in information från berörda organisationer och grupper genom deras officiella kanaler.


Känner du som KTH-student dig otrygg eller illa behandlad på campus så är du alltid välkommen att kontakta oss genom studiemiljo@ths.kth.se . Om du känner dig direkt hotad, kan du alltid höra av dig till väktare direkt på 08-790 7700. THS kan inte ta ansvar för säkerheten på campus men vi kan representera studenterna och förmedla deras åsikter och upplevelser mot KTH.


Gällande konflikten i Gaza står vi bakom uttalandet som European Students’ Union gjort genom Sveriges Förenade Studentkårer som går att läsa här.


Varma hälsningar i svåra tider,
THS Kårstyrelse

THS News

Information gällande demonstrationerna på campus 29 maj

Välkommen till THS nya hemsida!

Åsiktsformulär om event i Nymble